اخبار گمرک

قراردادهاي ساختماني

قراردادهاي ساختماني

روشهای عقد قرارداد کار ساختمانی · ۱-روش پیمانکار عمومی · ۲-روش قراردادهای جداگانه · ۳-روش امانی · ۴-روش طراحی-ساخت · ۵-روش مدیریت حرفه ای ساخت ۱-روش پیمانکاری عمومی عبارت است از بستن قرارداد پیمان بین مالک ویک پیمانکار عمومی.«نماینده»مالک،معمولا،بنگاهی است که مسئول تنظیم مدارک قرارداد است،در پروژه های ساختمان سازی،این نماینده معمولا یک بنگاه طراحی […]

ثبت شرکت و خدمات بازرگانی و حقوقی

ثبت شرکت و خدمات بازرگانی و حقوقی

در ثبت شرکت اولین سوالی که در مقابلمان قرار میگیرد این است که چرا شرکت ثبت می کنیم ؟؟ ابتدا به تعریف شرکت بپردازیم که شرکت چیست و چگونه یک شرکت به ثبت می رسد؟؟ شرکت از اجتماع ۲ یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک […]

صفحه 3 از 3123